Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Máy khò nhiệt và hàn thiếc BAKU BK-878L LED

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.450.000
Đồng hồ đo dòng & báo sóng INVITE -1501T

-14%

Giá niêm yết: 680.000
Giá:580.000
Bộ cấp nguồn Power supply BK-1502D+

-10%

Giá niêm yết: 950.000
Giá:850.000
Máy khò từ QUICK SMD-858D

-8%

Giá niêm yết: 1.250.000
Giá:1.150.000
Đồng hồ cấp nguồn DC XUNKE-1501T

-15%

Giá niêm yết: 690.000
Giá:580.000
Máy khò nhiệt Gordak 850

-12%

Giá niêm yết: 1.200.000
Giá:1.050.000