Call: 093.669.5555
Bộ đàm ICOM IC-U80

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.450.000
Bộ đàm ICOM IC-V82

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.350.000
Bộ đàm ICOM IC-V80

-6%

Giá niêm yết: 1.550.000
Giá:1.450.000
Bộ đàm ICOM IC-U82

-6%

Giá niêm yết: 1.450.000
Giá:1.350.000
Bộ đàm Kenwood TK 2000 (VHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm Kenwood TK P701 (VHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm ICOM IC-V80E

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555