Bộ đàm Kenwood TK 2307

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm Kenwood TK 3307 (UHF1)

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Bộ đàm Kenwood TK 2000 (VHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm Kenwood TK P701 (VHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555