Call: 093.669.5555
Bộ đàm Motorola CP1660 (UHF1)

-6%

Giá niêm yết: 3.300.000
Giá:3.100.000
Call: 093.669.5555
Bộ đàm Motorola CP 1300 (UHF1)

-5%

Giá niêm yết: 2.850.000
Giá:2.700.000
Call: 093.669.5555
Call: 093.669.5555
Bộ đàm Motorola CP1660 (VHF)

-6%

Giá niêm yết: 3.300.000
Giá:3.100.000
Máy bộ đàm Motorola CP1300 (VHF)

-5%

Giá niêm yết: 2.850.000
Giá:2.700.000
Máy bộ đàm Motorola CP1300 (UHF2)

-5%

Giá niêm yết: 2.850.000
Giá:2.700.000