Bộ đàm Kenwood TK 2307

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Bộ đàm Kenwood TK 3307 (UHF1)

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Bộ đàm Kenwood TK 2000 (VHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm Kenwood TK P701 (VHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm Kenwood TK 3307 (UHF2)

-6%

Giá niêm yết: 1.650.000
Giá:1.550.000
Bộ đàm Kenwood TK 3000 (UHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm Kenwood TK-2307G

-5%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá:1.650.000
Máy bộ đàm Kenwood TK 3000

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm Kenwood TK 2000 (UHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm Kenwood TK-P701 (UHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm Kenwood TK 3307G

-5%

Giá niêm yết: 1.750.000
Giá:1.650.000
Máy bộ đàm 128 kênh Kenwood TK-3217

-8%

Giá niêm yết: 2.300.000
Giá:2.100.000
Máy bộ đàm 128 kênh Kenwood TK-2217

-8%

Giá niêm yết: 2.300.000
Giá:2.100.000
Máy bộ đàm Kenwood TK-2217

-8%

Giá niêm yết: 2.300.000
Giá:2.100.000
Call: 093.669.5555